Kari’a Sûresi: 1-11

AÇIKLAMA:

 

İnsan’ın kıyameti olan ölümün tadılma aşamalarına ve “zerre” kadar hayır&şerri atlamayan Allâh Sistemi’nin gereğine (dîn işlevine) dikkat çeken Zilzâl/Zelzele Sûresi’inden sonra, ölümsüz yaşam sürecinin realitesi için hilâfet özellikleri kazanmanın zorunluluğuna işaret eden Kari’â Sûresi!..

Esbâb-ı Nüzûl’da Kari’â Sûresi’nin nüzûl sebebi olan herhangi bir rivayete rastlamadık!..

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) El kari’atü;

El Karia!

2-) Mel kari’atü;

Ne dehşet verici olaydır el Karia!

3-) Ve mâ edrake mel kari’ah;

El Karia’yı bilir misin nedir?

4-) Yevme yekûnün Nasu kelferaşil mebsûs;

O süreçte insanlar, yayılmış (ateşe koşan) pervaneler gibi olur.

5-) Ve tekûnül cibalü kel ‘ıhnil menfûş;

Dağlar (gibi benlikler), dağılmış renkli yün gibi (yumuşamış, alı al moru mor) olur!

6-) Feemma men sekulet mevaziynüh;

(İşte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa,

7-) Fe huve fiy ‘ıyşetin radıyeh;

O, razı (olduğu) bir yaşayış içindedir!

8-) Ve emma men haffet mevaziynüh;

Ama kimin de getirisi hafif kalırsa,

9-) Fe ümmühû haviyeh;

Onun anası, Haviye’dir (çok derin bir çukur).

10-) Ve mâ edrake ma hiyeh;

Onun ne olduğunu bilir misin?

11-) Narun hamiyeh;

(O) yakıcılığı pik noktasında, ateştir!

54 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!