Mâûn Sûresi: 1-7

AÇIKLAMA:

 

Diğer bir adı da “DİN” Sûresi olan Mâûn Sûresi, kaynak tertiplerde Tekâsür Sûresi’nden sonraya yerleştirilmiştir!..

Kendinden önceki sûrelerle ve Müddessir Sûresi’nde vurgulanan temel hususlarla (dîn gerçeğini inkâr hâli, salât’tan gaflet, riyâ, hayra mâni olan cimrilik, beşerin dünyasına dalmışlık vb) bağlamı çok kuvvetlidir!..

Rivayet ediliyor ki “Vay hâline o (âdet diye) namaz kılanlara ki; onlar, (iman edenin mi’râcı olan) salâtlarından (okunanların mânâsını yaşamaktan) kozalıdırlar (gâfildirler)!” âyeti nâzil olunca Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle dedi:

Allâhu Ekber!.. Bu salât, sizin için, herbirinize (sizi perdeleyen) dünyanın tamamının mislinin verilmesinden daha hayırlıdır!.. O (salât’ından gâfil olan kimse) şudur ki, kıldığında salât’ının hayrını (Mİ’RÂCı) ummayan ve kılmayıp salât’ı terk ettiğinden dolayı (hakikati olanRabbinden korkmayan (gâfil) kimsedir!

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn;

Gördün mü dinini (Sünnetullâh’ı) yalanlayan şu kimseyi?

2-) Fezâlikelleziy yeduul yetiym;

İşte o, yetimi azarlayıp iter - kakar,

3-) Ve lâ yehuddu ‘alâ ta’âmil miskiyn;

Yoksulları doyurmaya teşvik etmez (cimri, bencil)!

4-) Feveylün lil musalliyn;

Vay hâline o (âdet diye) namaz kılanlara ki;

5-) Elleziyne hüm ‘an Salâtihim sâhûn;

Onlar, (iman edenin mi’râcı olan) salâtlarından (okunanların mânâsını yaşamaktan) kozalıdırlar (gâfildirler)!

6-) Elleziyne hüm yurâûn;

Onlar gösteriş yapanların ta kendileridirler!

7-) Ve yemne’ûnel mâ’ûn;

Hayrı da engellerler!

28 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!