Zümer Sûresi: 64-66

AÇIKLAMA:

 

Zümer: 64-66esbâbı nüzûl’e göre şöyle inzâl olmuştur;

Mekke müşrikleri, cahiliye taassubu (atalarının dalâlette olmadıkları iddiası) ile, Hz. Rasûlullâh (s.a.v.)’i Allâh'la birlikte kendi ilâhlarına tapınmaya çağırdılar ve dediler ki: “Sen bizim ilâh putlarımıza tapınırsan biz de seninle birlikte senin ilâhına ibadet ederiz” ...  İşte bunun üzerine bu âyetler yanında Kâfirûn Sûresi de nâzil oldu...! 

 

64-) Kul efeğayrAllâhi te’mürûnniy a’budü eyyühel cahilun;

De ki: “Bana Allâh’ın gayrına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey cahiller!”

65-) Ve lekad uhıye ileyke ve ilelleziyne min kablik* lein eşrekte leyahbetanne amelüke ve letekûnenne minel hasiriyn;

Yemin ederim ki, sana ve senden öncekilere de şu vahyolundu: “Kesinlikle, eğer şirk koşarsan, mutlaka yaptıkların boşa gidecek; muhakkak hüsrana uğrayanlardan olacaksın!”

66-) Belillâhe fa’bud ve kün mineşşakiriyn;

Hayır, sadece Allâh’a kulluk et ve şükredenlerden ol (kul olma nimeti ne demektir bunu değerlendir)!

38 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!