Müzzemmil Sûresi: 1-9

AÇIKLAMA:

 

Müzzemmil Sûresi, ana kaynaklardaki meşhûr tertiplerde, Kalem Sûresi’nden sonraya (3.sıraya) yerleştirilmiştir!.. Bütün bir sûre olarak bu sûrenin 3.sırada inzâl olması mümkün değildir!.. En az üç kısımda nâzil olma ihtimali, konu ve ibâresinden anlaşılmaktadır!.. Buna göre ilk âyetlerinin bu sırada nâzil olması mümkündür!.. Özellikle 20. âyetin daha sonraları nâzil olduğu muhakkaktır!..

Nitekim sûrenin başı ile sonu arasında altı ay, bir yıl, iki yıl, hatta on yıl geçmiştir diye rivayetler vardır!..

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Ya eyyühel müzzemmil;

Ey Müzzemmil (örtünen)!

2-) Kumilleyle illâ kaliyla;

Azı hariç geceleyin kalk;

3-) Nısfehû evinkus minhu kaliyla;

Yarısı kadar yahut azıyla,

4-) Ev zid ‘aleyhi ve rattililKur’âne tertiyla;

Yahut onu arttır ve Kurân’ı üstünde tefekkür ederek oku!

5-) İnna senulkıy ‘aleyke kavlen sekıyla;

Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (şuurunda yaşatacağız)!

6-) İnne nâşietel leyli hiye eşeddü vat’en ve akvemu kıyla;

Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!

7-) İnne leke fiynnehari sebhan taviyla;

Muhakkak ki gündüz senin yoğun işlevin vardır.

8-) Vezkürisme Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyla;

Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O’na yönel!

9-) Rabbulmeşrikı velmağribi lâ ilâhe illâ HUve fettehızHU Vekiyla;

Rabbidir doğunun (parlayıp açığa çıkanın) ve batının (sönüp yok olanın)! Tanrı yoktur; sadece HÛ”! O hâlde O’nu vekîl edin!

12 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!